Alex Boeye

Beste vrienden en fans,

We kregen deze week het droevige nieuws van het overlijden van Alex Boeye, stichtend lid en drijvende kracht achter de legendarische groep De Strangers.

Het is geen geheim dat De Strangers een grote invloed hebben gehad op andere Antwerpse groepen, waaronder ook Katastroof. De humoristische en eigenzinnige benadering van De Strangers heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het vormgeven van het Antwerpse muzieklandschap, en Katastroof is hier geen uitzondering op. De Strangers hebben als pioniers in de Antwerpse muziekscene de weg geplaveid voor latere generaties, en hun invloed is tastbaar in de creativiteit van groepen zoals de onze.

Nummers als Schele Vanderlinden, Oh Mijnen Blauwe Geschelpte, Bij de Rijkswacht, Antwarpe, … horen tot het Antwerps en Vlaams Erfgoed. Hoe deze Antwerpse vertalingen lettergreep per lettergreep perfect kloppen met het origineel is pure kunst.

Naast de kenmerkende humoristische stijl, schreef Alex ook enkele serieuzere nummers die de diepere emoties van het leven verkenden, zoals Sleutelkind en Zot van A, die zijn veelzijdigheid als tekstschrijver aantonen.

In deze moeilijke tijd herinneren we ons Alex Boeye niet alleen als de meester van de humor, maar ook als een kunstenaar die in staat was om met zijn muziek een scala aan emoties op te roepen. Zijn nalatenschap zal voortleven in de klanken van de Antwerpse muziek.

Eli, Wout, Jos
Katastroof